Avrupa Birliği Projeleri (LLP)


Danışmanlık & Uzmanlık


Dersler ve Uygulamalar


Kitap ve Kitap Bölümleri


Bilimsel Makaleler


Kongre Bildirileri


Editörlük ve Hakemlik


Panel ve Çalıştay  Sunumları


Biletleme (Amadeus & Galileo)


Ödüllendirmeler


Anket


 

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA


Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümünde 15 Ekim 2014'den bu yana Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çetinkaya 1995 - 2014 yılları arasında Silifke - Taşucu Meslek Yüksekokulunda farklı görev ve kademelerde görevler yapmıştır. Temmuz 2011 - Temmuz 2012 tarihleri arasında Virginia Polytechnic Institute and State University, Pumplin College of Business, Department of Hospitality and Tourism Management, Blacksburg, Virginia, USA ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında, İstanbul Hilton, Mersin Hilton, Kuşadası Pine Park ve İstanbul Aksaray TUI Seyahat Acentası başta olmak üzere birçok turizm işletmesinde servis, mutfak, resepsiyon, kat hizmetleri, seyahat acentası turizm koordinatörü, tur operatörlüğü (tur planlama, pazarlama ve satış, tur operasyonu yürütücülüğü ve tur liderliği), biletleme (manuel ve bilgisayarlı), kongre-konferans organizasyonu, ve rekreasyon ve animasyon alanlarında 5 yılı aşkın geniş mesleki tecrübeye sahiptir.

Çalışmalarıyla HOSTEUR  dergisi 2006 yılı en iyi makale ödülü ve En Başarılı Doktora Tezi Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Araştırmacılığı Özel Ödülü sahibi olan Çetinkaya'nın çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel araştırması, makalesi, konferans bildirisi ve panel sunumu bulunmaktadır. Bilişim teknolojilerine yönelik özel ilgisi bulunan Çetinkaya'nın özellikle bilişim  teknolojilerinin konaklama ve seyahat işletmeleri üzerine etkilerine yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Çetinkaya özel sektöre, kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yönelik yönetim, işletmecilik ve turizm ve otel işletmeciliği konularında danışmanlık ve/veya eğitimler vererek katkılar sağlamaktadır.

Çetinkaya, 2004-2007 yılları arasında dört farklı Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Mobility Placement projesi, iki farklı CEDEFOP çalışma ziyaretine katılım, CEDEFOP ev sahipliği organizasyonu projelendirip gerçekleştirme ve LdV Bağımsız Dış Uzmanı görevi üstlenme şeklinde çok sayıda uluslarası proje deneyimine sahiptir.

Çetinkaya, "Bilişim Teknolojileri Işığında Turizm İşletmelerinde Yönetim: Enformatik Bir Bakış" adlı kitabın (2003, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN: 975 - 591 - 469 - 2) yazarlarındandır.

Çetinkaya, Progress in Tourism Marketing adlı yabancı dilde yayınlanmış olan editörlü kitabın (ELSEVIER, London, 2006, ISBN: 0-08-045040-7) bölüm yazarlarındandır.

Çetinkaya HOSTEUR (for Future Hospitality & Tourism Professionals, A student webzine from the International Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education) dergisinin eş-editörlüğünü yürütmektedir. Ayrıca Journal of Hospitality Marketing & Management (JHMM), Journal of Hospitality and Tourism Technology, Tourism Analysis: An Interdisciplinary Journal ve Journal of Hospitality Marketing and Management adlı uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik görevi yürütmektedir.

Turizm İşletmeciliği ve  Otelcilik alanında Lise, Önlisans ve Yüksek Lisans düzeylerinde mesleki ve akademik eğitime sahip olan Çetinkaya, Selçuk Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında (Yönetim Organizasyon) "Bilişim Teknolojilerinin Konaklama İşletmeleri Performansına Etkileri" adlı yürüttüğü doktora tez çalışması ile doktor unvanı almıştır.

Çetinkaya, evli ve bir çocuk sahibidir.