Avrupa Birliği Projeleri (LLP)


Danışmanlık & Uzmanlık


Dersler ve Uygulamalar


Kitap ve Kitap Bölümleri


Bilimsel Makaleler


Kongre Bildirileri


Editörlük ve Hakemlik


Panel ve Çalıştay  Sunumları


Biletleme (Amadeus & Galileo)


Ödüllendirmeler


Anket


 

Kongre - Konferans Bildirileri


Uluslararası Konferans Bildirileri

 • ÇETİNKAYA, A.Ş., ERGÜL, M. and ÇOBANOĞLU, C. (2011). “Should hospitality and tourism companies trust on ICT outsourcing?”. Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference Proceedings, 19 - 24 June 2011, Washington University and Boğaziçi Üniversity, İstanbul, Türkiye, pp. 76-79

 • ERGUL M., JOHNSON C., CETİNKAYA A.S. and ROBERTSON J.B (2011). “Culinary Journeys to Turkey: Developing Regional Cuisine Itineraries as a Destination Marketing Tool”. Travel and Tourism Research Association (TTRA) European Chapter & AFM Conference 2011: Creativity and Innovation in Tourism. Co-hosted by the University of Savoie and César Ritz Colleges Switzerland, 11 - 13 Nisan 2011 – Archamps, İsviçre.

 • ÇETİNKAYA, A. Ş. (2010). “The Impact of Employee Motivation on Emotional Commitment: A Research Undertaken in a Five Star Hotel”, The Nineteenth Annual World Business Congress (19. Uluslararası İşletme Kongresi), 21 – 25 Temmuz 2010, International Management Development Association (IMDA) ve KTO Karatay Üniversitesi, Dedeman Hotel, Konya (kongrede en iyi makale ödülü ile ödüllendirilmiştir).

 • ÇETİNKAYA, A. Ş. (2009). “Destination Competitiveness Through the Use of Information and Communication Technologies”, European and Mediterranean Conference on Information Systems 2009 (EMCIS2009), 13-14 Temmuz 2009, Crowne Plaza Otel, İzmir.

 • ÇETİNKAYA, A. Ş. (2009). “Technological Advancements and Change in Management of Tourism Destination Organizations”. The Ninth International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organizations, 24-27 Haziran 2009, Boston, Massachusetts, USA

 • ÇETİNKAYA, A. Ş., ÇOBANOĞLU, C. (2008). Impact of use of information technologies on organizational performance of hotels in Turkey”, International Conference on Business, Hospitality & Tourism Management, 08 – 11 Ekim 2008, Rios, Jamaica.

 • ÇETİNKAYA, A. Ş., (2008). "The Impacts of Use of Information Technologies on User Satisfaction in Five Star Hotels", Fourth International Conference on Business, Management and Economics – ICBME’08, Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  05 – 07 Haziran 2008, Altınyunus Resort Otel, Çeşme, İzmir.

 • ÇETİNKAYA, A. Ş. (2007). "The Effects of Information and Communication Technologies in the Performance of Hospitality Organizations: A Research Undertaken in Five Star Hotels", Uluslararası ENTER 2007 Konferansı Doktora Çalışmaları Çalıştayı, IFITT (the International Federation for IT & Travel and Tourism) ve Ljubljana Üniversitesi,  23 Ocak 2007, Ljubljana, Slovenya.

 • ÇETİNKAYA, A.Ş., YARDIMCI, P., GÖK, T., ÇETİNKAYA, Y. (2007). “Bölgesel Zenginliğe Ulaşmada Turizmin Rolü”, 5.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi (Kırgızistan – Calalabat), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10 - 13 Haziran 2007, Calalabat, Kırgızistan.

 • ÇOBANOĞLU, C., POWLEY, J. H., ÇETİNKAYA, A. Ş. (2005). “An Analysis of Online Travel Purchase from Third Party Travel Web Sites", International Tourism Conference Proceedings, Muğla Üniversitesi ve Universitat de Valencia, 20 – 22 Mayıs 2005, Muğla.

 • ÇOBANOĞLU, C., NUMANOĞLU, H., ÇORBACI, A.K., ÇETİNKAYA, A. Ş. (2004). “An Assesment of Technology Education in Hospitality Schools in Turkey”, EuroCHRIE 2004 Congress Proceedings, 3 – 7 Kasım 2004, Bilkent University, Ankara.

 • CAKICI, C., ÇETİNKAYA, A. Ş. (2002). "Pazarlama Karması Elemanları Bakımından İnternetin Konaklama İşletmelerinde Kullanımı – Usage of Internet in the Accommodation Business From The Viewpoint of Elements of Marketing Mix", First Tourism Congress of Mediterranean Countries, Akdeniz University School Of Tourism & Hotel Management 17-21 April 2002, Antalya.

 

Ulusal Konferans Bildirileri

 • ÇETİNKAYA, A. Ş., KILIÇARSLAN, F. (2010). “Kat Hizmetlerinde Mesleki Yeterlilikler: Leonardo da Vinci ECVET TC NET Projesi Örneği”. I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 Mayıs 2010, Kapadokya Dedeman Oteli, Nevşehir.

 • ÇETİNKAYA, A.Ş. (2009). “Örgütsel Öğrenme ve Uluslararası İşbirliği Projeleri: AB Leonardo da Vinci ECVET TC NET Projesi Örneği”. 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim 2009, Mersin Üniversitesi, Mersin.

 • ÇETİNKAYA, A.Ş, YARDIMCI, P., OĞUZ, H., SAYIN, K., KAYA, M. ve ÇERÇİ S. (2009). Meslek Yüksekokulları İçin Uluslararası Organizasyonlarda Yer Almanın Önemi: Bir Çalışma Ziyareti Ev Sahipliği Örneği. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya, ss.1719.

 • ÇETİNKAYA, A. Ş., ŞİMŞEK, M. Ş. (2008). “Yönetsel Faaliyetlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımının İsletme Performansına Etkileri: Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma”, 16. Ulusal Yönetim Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 16 – 18 Mayıs 2008, Kervansaray - Lara Otel, Lara, Antalya.

 • ÇETİNKAYA, A. Ş., ŞİMŞEK, M. Ş. (2008). “Bilişim Teknolojilerinin Konaklama İşletmeleri Performansına Etkileri: Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma”, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23-27 Nisan 2008, Otium Otel Zeynep, Belek, Antalya.

 • ÇETİNKAYA, A. Ş. (2006).  “Bilişim Teknolojilerinin Konaklama İşletmeleri Performansına Etkileri: Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma", III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale. NOT:  Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Araştırmacılığı Özel Ödülü ile ödüllendirilmiştir.

 • ŞİMŞEK, M. Ş., ÖĞÜT, A., ÇETİNKAYA, A. Ş. (2005). “Örgütsel Dijitalleşme Sürecinde Liderliğin Dönüşümü: E-Liderlik ve Sanal Takımlar Tartışması”, 13. Ulusal Yönetim Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 12 - 14 Mayıs 2005.

 • ÜNÜSAN, Ç., ÇETİNKAYA, A. Ş., ÇOBANOĞLU, C. (2005). “İnternet Reklamcılığı: İlkeler ve Turizm Sektörü Uygulamaları”, I. Çanakkale Turizm Biyenali, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 05 - 07 Mayıs 2005.

 • ÖĞÜT, A., AKGEMCİ, T., ÇETİNKAYA, A. Ş. (2004). “Sistem Yaklaşımı Perspektifiyle Konaklama İşletmelerinde Takım Yönetimi Uygulamaları”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 08 -10 Ekim 2004.

 • ŞİMŞEK, M. Ş., ÖĞÜT, A., ÇETİNKAYA, A. Ş. (2004). “Konaklama İşletmelerinde Performans Yönetimi Açısından SWOT Analizi Yöntemi ve Balanced Scorecard Sistemi İlişkisi”, 12. Ulusal Yönetim Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 27-29 Mayıs 2004.

 • ÖĞÜT, A., GÜLEŞ, H. K. ve ÇETİNKAYA, A. Ş. (2004). “Seyahat İşletmeleri Yönetim Sürecinde Bilişim Sistemleri Kullanımı: Fonksiyonel Uygulamalar”, I. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Balıkesir, 15-16 Nisan 2004, 94-112.

 • GÜLEŞ, H. K. ve ÇETİNKAYA, A. Ş. (2002). “Turizm Sektöründe Verimliliği Arttırmada Bilişim Teknolojilerinin Rolü”, II. Ulusal Orta Anadolu Kongresi, Niğde, 17-19 Ekim 2002, s. 387-406.

 • ÇETİNKAYA, A. Ş., CAKICI, C. (2002). “Pazarlama Karması Elemanları Bakımından Konaklama ve Seyahat İşletmelerinin Pazarlama Faaliyetlerinde İnternet Kullanımı” 7. Ulusal Pazarlama Kongresi, 16-18 Mayıs 2002, Afyon. 

 • ÇETİNKAYA, A. Ş. (2001). “Konaklama ve Seyahat İşletmelerinde İnternet Kullanımı”, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Haftasonu Semineri VIII: Turizmde Bilgi Teknolojileri , Ürgüp - Nevşehir, 09-11 Kasım 2001. 

 • ÇETİNKAYA, A. Ş. (2001). “Ülkemiz Kaplıcaları Web Sitelerinin Özellikleri”, Birinci Ulusal Kaplıca Turizmi    Sempozyumu, Gönen - Balıkesir, 05-06 Mayıs 2001. 

 • ÇETİNKAYA, A.Ş. (2000). "İnternetin Turizm Sektörüne Etkileri", 2. Turizm Haftası Sempozyumu,  Safranbolu – Karabük, Nisan 2000.