Avrupa Birliği Projeleri (LLP)


Danışmanlık & Uzmanlık


Dersler ve Uygulamalar


Kitap ve Kitap Bölümleri


Bilimsel Makaleler


Kongre Bildirileri


Editörlük ve Hakemlik


Panel ve Çalıştay  Sunumları


Biletleme (Amadeus & Galileo)


Ödüllendirmeler


Anket


 

Ödüllendirmeler


  • En iyi makale ödülü: The Nineteenth Annual World Business Congress (19. Uluslararası İşletme Kongresi), 21 – 25 Temmuz 2010, International Management Development Association (IMDA) ve KTO Karatay Üniversitesi, Dedeman Hotel, Konya.

  • En Başarılı Doktora Tezi Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Araştırmacılığı Özel Ödülü: III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale.  

  • HOSTEUR  dergisi 2006 yılı en iyi makale ödülü: ÇETİNKAYA, A. Ş., ÖĞÜT, A., ŞİMŞEK, M. Ş. “The Interaction Between SWOT Analysis and Balanced Scorecard from the Aspect of Strategic Management”, HOSTEUR, Volume 15, Issue 2, 2006. Online erişim: http://dev.chrie.org/files/public/HOSTEUR_Fall2006.pdf

  • Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü, Uluslararası Yurtiçi Konferans Katılım Desteği (Proje No: 09701522): ÇETİNKAYA, A. Ş. (2009). “Destination Competitiveness Through the Use of Information and Communication Technologies”, European and Mediterranean Conference on Information Systems 2009 (EMCIS2009), 13-14 Temmuz 2009, Crowne Plaza Otel, İzmir.

  • Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü, Uluslararası Yurtdışı Konferans Katılım Desteği (Proje No: 07701033): ÇETİNKAYA, A.Ş., YARDIMCI, P., GÖK, T., ÇETİNKAYA, Y. “Bölgesel Zenginliğe Ulaşmada Turizmin Rolü”, 5.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi (Kırgızistan – Calalabat), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10 - 13 Haziran 2007, Calalabat, Kırgızistan.

  • Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü, Uluslararası Yurtdışı Konferans Katılım Desteği (Proje No: 07701004): ÇETİNKAYA, A. Ş., "The Effects of Information and Communication Technologies in the Performance of Hospitality Organizations: A Research Undertaken in Five Star Hotels", Uluslararası ENTER 2007 Konferansı Doktora Çalışmaları Çalıştayı, IFITT (the International Federation for IT & Travel and Tourism) ve Ljubljana Üniversitesi,  23 – 26 Ocak 2007, Ljubljana, Slovenya.

  • Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü, Uluslararası Yurtiçi Konferans Katılım Desteği (Proje No: 05701206): ÇOBANOĞLU, C., POWLEY, J.H., ÇETİNKAYA, A. Ş., “An Analysis of Online Travel Purchase from Third Party Travel Websites”, International Tourism Conference: Perspectives in Tourism Marketing, Mugla University, Turkey, and the University Valencia, Spain, 19-22 Mayıs 2005, Muğla.

  • Türk Eğitim Vakfı Bursu 1987- 1991.

  • Boğaziçi Üniversitesi Üniversite Bursu, 1989 – 1991.

  • Devlet Parasız Yatılı Burslu Lise Eğitimi, Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, 1983–1986.