Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanındaki Dergiler Listei

Kaynak: http://uvt.ulakbim.gov.tr/dergiweb.uhtml#sosyal             Erişim: 11.11.2012