Çalışmalar

Yapılanlar

Gerçekleşen çalışmalar

Bilimsel araştırma

Nicel, Nitel, Karma Araştırma
SPSS, AMOS, LISREL, NVivo

kurumsal danışmanlık

Stratejik Yönetim
Kurumsallaşma
Aile Anayasası

bilimsel yayın

Makale
Kitap
Bildiri

online uygulamalar

Online Moodle Eğitim
Online Anket

Eğitim

Yönetim ve Organizasyon
Uluslararası Ticaret Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği

Proje

Avrupa Birliği Projeleri
Kalkınma Ajansları Prjeleri

Güncel Çalışmalar